BOOM 7

wordt gekapt

+12 andere bomen!!

BOOM 7 is ook op Facebook

BOOM 7 is een gezonde iep langs de Buiksloterweg aan het Noord-Hollandsch kanaal. BOOM 7 is één van de dertien bomen die aan het eind van 2021 worden omgehakt, om ruimte te maken voor een fietsbrug. 

Amsterdam-Noord wordt steeds drukker. Het landelijke karakter maakt plaats voor torenflats. Talloze bomen worden gekapt voor stadsvernieuwing. BOOM 7 staat symbool voor al deze bomen.*

BOOM 7 beleeft zijn laatste jaar. Wij eren en danken BOOM 7 met verschillende activiteiten waar ook jij aan kunt meedoen. Zo nemen we samen afscheid van deze prachtige iep die nog maar net tachtig jaar geworden is, nemen we afscheid van veel andere bomen.

--

TREE 7 is a healthy elm tree situated on the Buiksloterweg alongside the Noord-Hollandsch canal. TREE 7 is one of thirteen trees that will be cut down at the end of 2021 to make room for a bicycle bridge over the canal.

Amsterdam Noord is becoming busier. The rural character makes way for tower blocks. Numerous trees are being felled in the name of urban renewal. TREE 7 symbolizes all of these trees. *

TREE 7 is in its last year. We honour and thank TREE 7 with various activities that you too can participate in. So we say goodbye to this beautiful elm that has only just turned eighty, like we say goodbye to many other trees.

*Door de grootschalige kap groeit er een hele generatie op met minder boomgroen; minder zuurstof, minder koelte, meer luchtvervuiling. De gemeente is verplicht tot herplant maar heeft een enorme achterstand: van de 5722 omgehakte bomen zijn er slecht 215 herplant (mei 2020). 

Het duurt natuurlijk jaren voor een herplant-boom dezelfde grootte heeft bereikt als de volgroeide boom die omgehakt werd. Die verloren boom-jaren halen we nooit meer in. We kunnen de omgehakte bomen niet missen.Je kunt best voor stadsvernieuwing zijn en toch willen dat de bomen behouden worden!

--

* Due to the large-scale logging, an entire generation is growing up with less greenery; less oxygen, less coolness and more air pollution. The municipality is obliged to replant cut-down trees but has a huge backlog: of the 5,722 felled trees, only 215 were replanted (May 2020).

Of course, it takes years for a replanted tree to reach the same size as the full-grown tree that was cut down. We will never make up for those lost tree years. We cannot live without trees.

You can be for urban renewal and still want the trees to be preserved!


Wil je BOOM 7 ontmoeten? De oude iep staat aan de Buiksloterweg, langs het Noord-Hollandsch kanaal en is herkenbaar aan het informatiebord naast de boom.

Het gebied waar BOOM 7 staat behoort tot de groene scheggen van Noord. Scheggen zijn aan elkaar geschakelde groengebieden. Dankzij de scheggen kun je in Noord nog lange wandelingen maken terwijl je steeds in de natuur blijft. Echt aanbevolen!